Rätt medicin på rätt tid. Tryggt.
Avainlippu

GSM-Medicinklocka + Portaltjänst

Medicinklockan är lätt att ta i bruk och använda:

Medicintid

Under den tre timmar långa medicintiden fås medicinen ut när man trycker på knappen. 1-4 medicintider per dygn.

Tid att ta ut medicinen

Förtid Dosen fås fram genom att trycka i mitten på locket.
Medicintid Medicinklockan piper och dosen fås fram genom att trycka i mitten på locket.
Larmtid Vid glömt medicinintag, automatiskt telefonsamtal till användaren. Om det inte hjälper skickas textmeddelande/e-post till anhörig/vårdare.
Säkerhetstid Försäkrar att man inte kan ta två doser för nära varandra.
Väntetid Utanför Medicintiden väntar klockan på nästa Medicintid.

Hur många dagars mediciner ryms i Medicinklockan?

Välj först vilken storleks dosskiva som passar bäst. (I leveransen ingår båda dosskivorna.)

28-facks dosskiva 14-facks dosskiva
1 medicinintag / dygn 28 dagar 14 dagar
2 medicinintag / dygn 14 dagar 7 dagar
3 medicinintag / dygn 9 dagar 4 dagar
4 medicinintag / dygn 7 dagar 3 dagar

28-facks dosskiva

28-facks dosskiva

Dessa 7 piller ryms bra i facket.

14-facks dosskiva

14-facks dosskiva

Dessa 8 piller ryms inte i 28-facks dosskivans fack, men ryms bra här i 14-facks dosskivans fack.

Beställ GSM-Medicinklockan

Exempel på Portalens rapport
(på finska)

Exempel på Portalens rapport

Instruktionsvideon

Ta medicin

Lägg medicinerna i dosskivan

Öppna locket och byt dosskiva

Ställ in medicintider