Rätt medicin på rätt tid. Tryggt.
Avainlippu

Medicindoserare som påminner

Addoz Medicinklockan hjälper till så att rätt medicin tas på rätt tid. I Medicinklockan kan man lägga mediciner i tablett- och kapselform.

Medicinklocka

Påminner användaren med en signalton.

GSM-Medicinklocka

Kopplas till en nättjänst, som påminner även genom att ringa till användarens telefon.

Medicinklocka GSM-Medicinklocka + Portaltjänst
Medicinklockan påminner vid korrekt tidpunkt med en signalton. X X
Automatisk påminnelseringning till användarens telefon om läkemedelsintaget håller på att glömmas. - X
Textmeddelande/e-post till anhörig/vårdare om medicinen inte är tagen trots påminnelseringningen. - X
Medicinklockan flyttar en otagen medicindos åt sidan. X X
Rapport i realtid över tagna och otagna medicindoser (internet). - X
Pris (innehåller moms 24%) 205 €
Priset innehåller Medicinklocka med ovannämnda egenskaper.
70 € / mån
Kontrakt 6 månader åt gången. Fakturering med 3 månaders mellanrum.
Hyran innehåller GSM-Medicinklocka med ovannämnda egenskaper.

Beställ Medicinklocka

Du kan beställa direkt på beställningssidan.

På beställningssidan kan du även beställa tilläggsutrustningar.

Till Beställningssidan
Addoz

Medicinklockan är utvecklad och tillverkad i Finland av Addoz Oy.